Téma

Jak to bylo s remoskou ?

Muž, který stál za konstrukcí remosky Ing. Oldřich Homuta se narodil 11. ledna 1901 v Litoměřicích. Do Prahy se přestěhoval v roce 1921, po absolvování vojenské služby, kterou ukončil jako nadporučík v záloze. Od začátku jeho profesní dráhy byly jeho oborem motory, kterým se věnoval i v rámci vojenské služby. Ve Zbrojním pasu z roku 1931 je veden jako technický úředník, patrně tedy získával zkušenosti v některé z pražských projekčních kanceláří. Na počátku roku 1933 se oženil a celý svůj dospělý život prožil v pražských Vysočanech.

Elektrický hrnec s dřevěnou rukojetí výroby Elektra-Praha, 20. léta 20.

V druhé polovině roku 1937 se Homuta rozhodl osamostatnit a založil elektrotechnickou firmu Elhamo. Firma se věnovala především opravám a servisu motorů všech typů (prováděla servis a montáže výtahových motorů a vinutí a zapojování elektromotorů). Firmu Elhamo nerušeně provozoval do roku 1949. Během roku 1950 byla znárodněna a začleněna pod národní podnik Elektrosacia a později zařazena pod krajský elektropodnik REMOS (revize, elektro, montáže, opravy, servis). Všechny zmíněné národní podniky přebírali Olřicha Homutu jako svého zaměstnance.

Remoska_typ500_titulní strana návodu

 Téměř v závěru své profesní kariéry se věnoval různým zlepšovatelským technickým řešením. V rámci této jeho soukromé iniciativy vznikla i dnes slavná remoska. Nelze říci, že se jednalo o jedinečný objev, remoska také nikdy jako vynález patentována nebyla (ochranou známkou je chráněn jen její název), ale jednalo se o zdokonalení a znovuoživení spotřebiče, který ve druhé polovině 40. let minulého století ustoupil do pozadí. Na konci 30. let byly v domácnostech běžně užívány elektrické hrnce s pokličkou se spodním ohřevem nebo elektrické stolní pánve s obchodním názvem Grillux. Se všemi těmito spotřebiči se Homuta rozhodně setkal, jen na jejich výrobu nebyl ve znárodněném hospodářství prostor. Výrobní firmy vyrábějící tyto drobné elektrospotřebiče často zanikly bez náhrady. Oldřich Homuta tak na počátku 50. let přišel s novým provedením tohoto typu spotřebiče s vrchním výhřevem, v kterém se dalo vařit i péct. Jeho velkou záslouhou bylo, že byl nezdolný ve své iniciativě dostat tento jím zdokonalený typ spotřebiče opět do výroby. Podařilo se to a z remosky se stal ikonický kuchyňský pomocník.

autor: Mgr. Lucie Střechová